2018 SRC sınavları ne zaman yapılacak?2018 yılında src sınavına girmek isteyen bir çok şoför adayı sınav tarihini merak etmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından src sınav tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2017 yılında 3 sınav yapıldı. 2018 yılında da 3 sınav yapılması bekleniyor. Sınav tarihi açıklandığında duyurusu yapılacaktır. Sayfayı takip ediniz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2018 Yılı SRC belgesi sınav tarihleri açıklandı.2018 SRC sınavları ne zaman olacak? 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk üç Mesleki Yeterlilik Sınav takvimi Bakanlığın resmi sitesinde yayımlandı. 2018 SRC sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan SRC sınavları tarihi ve açıklamalar haberimizin devamındadır.

SRC belgesi olmadan trafiğe çıkan sürücülere büyük yaptırımlar uygulanmaktadır. Hem sürücüye hem de ticari aracın sahibi olan firmaya ayrı ayrı para cezaları kesilmektedir.

Yetki belge sahipleri ticari aracın yola çıkmasından önce yanında gerekli SRc belgelerini bulunadurmak zorundadır. Araçları nitelikli ve belgeli şoförlerin sürmesi gerekiyor. Sürücüler mesleki yeterlilik belgelerini yanında sürekli bulundurmaları gerekmektedir. Gidilecek mesafeye uygun olarak yeterli sayıda sürücü ve yardımcı personel araçta bulunmalıdır.

Uygulamada 4 adet farklı uygulama alanlarına bağlı olarak SRC belge Türleri vardır. Bular sırasıyla:

SRC1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı

SRC2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı

SRC3 belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı

SRC4 belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı

SRC belgesine başvuracak sürücülerde aranan şartlar ve istenen belgeler:

Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

Başvuru sahibinin 25.02.2003 tarihinden önce alınmış C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisi,

Başvuru sahibinin 25.02.2003 tarihinden önce alınmış B sınıfı sürücü belgesine sahip olması halinde; B sınıfı sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren 25.02.2003 tarihine kadar en az 90 gün süreyle çalıştığını gösteren sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge,

T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,

Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

Sınav giriş belgeleri sınavdan 4-5 gün önce çıkmaktadır. Giriş belgelerinizi eğitim merkezine uğrayarak alabileceksiniz.

Sınav sonuçları: Sınav sonuçları ortalama olarak sınavdan 20-25 gün açıklanmaktadır.

Kart Ücreti : Sınavda başarılı olan kişilerin src kartlarının bakanlık tarafından basılıp gönderilmesi için 17 TL kart ücretini halk bankasına yatırlamları gerekecektir. Sınavı kazanan kişiler harcını yatırdıktan sonra kartları src kartları ortalama 20-25 gün sonra gelmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,


1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5, ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,için,

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk üç Mesleki Yeterlilik Sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.ŞUBAT 2017 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından Aralık 2017 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler Şubat 2018 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi Aralık 2017 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

Şubat 2018 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç Aralık 2017 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

HAZİRAN 2018 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi Nisan 2018 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

Haziran 2018 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç Nisan 2018 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

EKİM 2018 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından Temmuz 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler Ekim 2018 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

Ekim 2018 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç Ağustos 2018 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

AÇIKLAMA :

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

1-Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

2-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

3-ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1)Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2)Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

3)Sınav ücreti, 37.00 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası İnternet Şubesi e-devlet ödemelerinden veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödenebilir. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 17.00 Tl. ücretini de aynı şekilde ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.

4)Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr internet adresinden temin edilebilmektedir.)
Yüksekokul diploması veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı veya onaylı örneği,
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)

AÇIKLAMALAR :

1)Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının 250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup, adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

2)Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

3)Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

4)Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5)Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.