Yeni polis kimlikleri ne zaman verilecek?Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personele kimlik kartı verilmesini düzenleyen yönetmelik tümüyle değiştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personeli kapsayan kimlik kartı yönetmeliği değişti.

İşte düzenlemede yer alan hükümler

KİMLİK KARTLARI SINIF PERSONELİ İLE DİĞER EMNİYET PERSONELİ İÇİN FARKLILAŞTIRILDI

Daha önce tüm emniyet hizmetleri sınıfındaki personele A tipi kimlik kartı verilirken, yeni düzenlemede 1-4. sınıf emniyet müdürleri ile diğer emniyet personeline verilecek kimlik farkları farklılaştırılmıştır.

KİMLİK KARTININ İÇERİĞİNİ VE ÜZERİNE YAZILACAK BİLGİLERİ EGM BELİRLEYECEK

Ayrıca, Emniyet Teşkilatı personeline verilecek kimlik kartlarının içeriği, ölçüleri ve kimlik kartları üzerine uygulanacak güvenlik unsurlarının Genel Müdürlükçe belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Kimlik kartlarının daha önce hangi birim tarafından verileceği yönetmeliğe ayrıntılı olarak yazılmıştı. Yeni düzenlemeye göre kimlik kartlarını, personelin çalıştığı birim verecektir.

KİMLİK KARTININ SÜREKLİ VEYA GEÇİCİ OLARAK ALINMASINI GEREKTİREN DURUMLAR

Hangi durumlarda kimlik kartlarının değiştirileceğine dair yönetmelik hükmüne "Tenzili rütbe ve Personel kimlik kartı üzerindeki bilgilerin değişmesi" ifadeleri eklenmiştir.

Kimlik kartının geçici olarak alınmasını gerektiren durumlar arasına "1- Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı, 2) Genel veya yerel seçim için istifa," ifadeleri eklenmiştir.

KİMLİK KARTINI KAYBEDENLER
(BU HÜKÜM ESKİ YÖNETMELİKTE DE YER ALIYORDU)


1- Kimlik kartını kaybeden polise emniyet disiplin tüzüğü gereğince disiplin cezası verileceği şeklindeki hüküm aynen korundu.

2- Emekli personelin kusurlu olarak iki defadan fazla kimlik kartını kaybetmesi halinde tekrar emekli kimlik kartı verilmeyeceğine dair düzenleme yönetmelikte aynen korunmuştur. Sadece önceki düzenlemede kusurlu ifadesi yok idi. Yeni düzenlemeye "kusur" ibaresi konulmuştur.

KİMLİK KARTLARI KIYILMAK SURETİYLE İPTAL EDİLECEK

Geri alınan ve imhası öngörülen kimlik kartlarının nasıl imha edileceği eski düzenlemede yer almıyordu. Yeni yönetmelikte ise imha işleminin yakmak veya kıyılmak suretiyle imha edileceği açık olarak yazılmıştır.

KİMLİK KARTININ FOTOKOPİSİ DAHİ KİMSEYE VERİLMEMELİ
(BU HÜKÜM ESKİ YÖNETMELİKTE DE YER ALIYORDU)


İlgili yönetmelik hükmü şu şekildedir:

"MADDE 16 - (1) Personel kimlik kartı veya fotokopisi, yapılacak bir işlem nedeniyle ya da herhangi bir amaçla ikinci veya üçüncü kişiler ile kurum veya kuruluşlara verilemez. Kişi veya kurum/kuruluşlar tarafından resmi bir işlem yapılmasına esas olmak üzere personelden kimlik kartı veya fotokopisi istenmesi halinde, personelin müracaat ettiği birim tarafından düzenlenecek olan görev belgesi verilir. Bu hüküm doğrultusunda hareket etmeyen personel hakkında, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır."

TÜM KİMLİK KARTLARI 1 YIL İÇİNDE DEĞİŞECEK

İlgili yönetmelik hükmü şu şekildedir:

"Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir."

POLİS KİMLİK KOKARTLARI KALDIRILDI

İlgili yönetmelik hükmü şu şekildedir:

"Polis kimlik kokartlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren polis kimlik kokartları kullanımdan kaldırılmış olup, harcama birimlerinin muhafazası altında bulunan polis kimlik kokartları, Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde birimler tarafından oluşturulacak komisyon tarafından, seri numaraları tespit edilerek imha edilir.
(2) Bu Yönetmelikle kullanımdan kaldırılan polis kimlik kokartları tanıtım aracı olarak kullanılamaz."

Konular

Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.