Çipli Ehliyet

Cipli Ehliyet

Renk körü olanlar sürücü belgesi alabilir mi?-Gece körlüğü olanlar gün doğumunun bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilecek. Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilecekler.

-Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmeyecek. Tek taraflı pitozisi olup pupili kapalı kişiler monoküler gibi işlem görecek. Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmeyecek.

-Katarakt hastalığında, her bir grup için asgari standartlar mevcut olmak koşuluyla, tıbbi görüş doğrultusunda ve tıbbi kanaatte öngörülen aralıkta muayene ve kontrolleri yapılmak kaydıyla sürücü belgesi alacak.

Monoküler kişiler, sürücü belgesi alabilecek ancak ambulans, resmi veya ticari araç kullanamayacak.

Diyabet hastası sürücü belgesi alabilir mi?-Ağır diyabet vakalarında, kişinin araç kullanmasını olumsuz etkileyecek ölçüde kronik komplikasyonları olan insülin, oral antidiyabetik kullanmak zorunda olup sık hipoglisemiler nedeniyle kan şekeri regulasyonu sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara, kalıcı hipoglisemi duyarsızlığı olanlara ve durumu sağlık raporuyla tespit edilenlere sürücü belgesi verilmeyecek.

-Diyabet tanısı konmuş kişiler ilk muayenede ve kontrollerde diyabetli olduklarını bildirmekle yükümlü olacak.

-Anjinal yakınması olanlara, akut koroner sendrom tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan sürücü adaylarına gerekli medikal tedavi ve invaziv girişimleri tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilecek.

Organ yetmezliği olanlar sürücü belgesi alabilir mi?Hayati önemi haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmeyecek. Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilecek.

En az bir kulakta işitme cihazsız veya cihazlı saf ses ortalaması 35 dB veya daha iyi ise yeterli kabul edilecek. Bu kriteri işitme cihazı ile sağlayanların sağlık raporlarında işitme cihazı kullanma kodu belirtilecek. İşitsel implant kullanan sürücü adaylarına da bu bendde belirtilen şartları sağlamaları halinde birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilecek.

Ehliyet alacaklara IQ testi uygulanacakSürücü belgesi verilemeyecek durumlar açıklandı, yönetmelik yeniyılda yürürlükte...

Ehliyette ‘IQ 79’ kriteri IQ (zekâ seviyesi) düzeyi 79 puan ve altında olanlar artık sürücü belgesi alamayacak.

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Sürücü belgesi verilemeyecek durumlara, zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı), bunama, dikkat bilinciyle duygu ve heyecanı bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması da eklendi.

Son beş yıl içerisinde nöbet geçirmemiş epilepsi hastaları ise artık ehliyet alabilecek. Kötü huylu tümörü bulunan hastalara, daha önce, uzak metastazı olmadığı sürece B ve F sınıfı sürücü belgesi verilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle, kötü huylu tümör bulunanlar ve sinir sistemi metastazı olanlar da ehliyet alamayacak.

Karlı havada araba nasıl kullanılır?İşte, bu kış daha güvenli araç kullanmanıza yardımcı olacak altın değerinde öneriler...

Seyahatiniz gerçekten gerekli mi? Eğer gerekli ise, iyice planlayın ve kendinize bol zaman ayırın. Birisine gideceğiniz yolu ve sizce bunun ne kadar zaman alacağını söyleyin. Buğu önleyici bir solüsyon kullanarak ön camı ve diğer camları temizleyin. Ön cam su püskürtücü memelerinin açık, temizleme suyunun dolu ve dona karşı katkı ilave edilmiş olduğundan; cam sileceklerinin arızasız çalıştığından ve süpürge lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olun. Bütün ışıkların, fren lambasının ve gösterge ışıklarının doğru çalıştığından ve camlarının temiz olduğundan emin olun Lastiklerin iyi durumda ve hava basınçlarının da doğru düzeylerde olduğundan emin olun. Zincirin veya kış lastiklerinin iyi durumda ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.

Ehliyet yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve süreleri açıklandı2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere MTSKS‘nin bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2/A’da gösterilmiştir.

Tablo-2/A MTSKS Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler2016 yılından itibaren MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere MTSKS‘nin bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin, yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2/B’de gösterilmiştir.

Tablo-2/B MTSKS Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

MTSK'ya kayıt şartları nelerdir?Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, Özel MTSK müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

Yaş bakımından;

a. “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

b. “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

ç. “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

d. “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Deneyim bakımından;

a. A sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

Sürücü kursuna yabancı uyruklu kayıt şartları nelerdir?Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi,

d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

2017 Yılı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu İndir

Ehliyet sınavı başvuru şartları nelerdir?Ehliyet sınavına katılabilmenin başlıca iki koşulu var.Bunlar;

a. Sınav ücretini MTSKS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.

b. Belirlenen süreye kadar Özel MTSK’ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak.

EHLİYET SINIFLARI BELGE SINIFI KULLANILACAK ARAÇ CiNSi YAŞ ŞARTI

A1+A2 Mopet - Motosiklet 17
B+F Otomobil, Kamyonet,Lastik Tekerlekli, Traktör 18 (Fiçin 17)
D Çekici / Tır 22
E Otobüs + Kamyon 22
G İş Makineleri 18
H Engelli Araçları 17

TEORİK VE DİREKSİYON SINAVLARINDA SINAV HAKKI 5 DİR.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Alma Şartları:

Ehliyet sınav başvuru ücreti ne kadar hangi bankaya yatacak?Kursiyer, 2017 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 60.00 TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır.

Banka dekont/ATM işlem fişinde kursiyerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı mutlaka bulunacaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

MTSKS başvurusu hangi durumlarda geçersiz sayılır?MTSKS başvurusu aşağıdaki hallerde geçersiz sayılacaktır.

a. Kursiyer Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımıyorsa ve 11 inci maddesinde istenilen belgeleri tamamlamamışsa,

b. Kursiyer teorik eğitimini tamamlamamışsa,

c. Mevcut 4 (dört) yazılı ve 4 (dört) uygulamalı sınav hakkını kursiyer doldurmuşsa,

ç. Sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu olan veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendiren kursiyerin rapor ve diğer mazeret bilgileri, sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlenmemişse,

d. MTSKS takvimine uygun olarak gönderilen doktor raporu olan veya diğer mazereti olan kursiyerler için 1 (bir) sınav hakkı işlenmemişse, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Engelli adayların sürücü belgesi nasıl alınır?Engelli kursiyerler sürücü belgesi almak isterlerse, 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik esaslarına göre MTSKS’ye girebilecektir.

Engelli kursiyerlerin MTSKS Modülüne engel bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, kursiyerin resmî veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nu MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Ehliyet sınavı giriş belgesi nereden alınır?a. Sınav giriş belgesi, renkli ve fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın ve benzeri) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.

Ehliyet sınavı saat kaçta nasıl uygulanır?a. MTSKS, “MTSKS sınav takviminde” belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır. Saat 11.00’den sonra hiçbir kursiyer, kesinlikle sınava alınmayacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

c. Kursiyerler, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Ehliyet sınavı hangi durumlarda geçersizdir?a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

f. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

Ehliyet sınavı nasıl değerlendirilir?Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Ehliyet sınav sonuçları hangi adresten açıklanacak?Sınav sonuçları, (http://www.meb.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

2017 Yılı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu İndir

Ehliyet sınav sonucuna nasıl itiraz edilir?a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

2017 Yılı MTSK Sınav Takvimi Yayımlandı2017 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Takvimi Yayımlandı... MTSK yazılı sınavları, aşağıda yer alan sınav takviminde belirtilen tarihlerde yılda 5 kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Nüfus cüzdanını kaybedene para cezası kalktı mı?Yeni torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre nüfus cüzdanlarını kaybedenlere kesilen 90 TL'lik ceza kaldırılıyor.

İşte torba kanunda nüfus işleriyle ilgili yer alan detaylar:

Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenecek. Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esas olacak. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılacak. Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak.

KİMİN TESLİM ALACAĞI BELİRLENEBİLECEK

2018 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar?MTV hesaplama ve araç vergi sorgulama işlemleri online olarak yapılabilen işlemlerdendir.

MTV yani motorlu taşıtlar vergisi her yıl 2 dönem olmak üzere vergi dairesine yatırılması gereken bir vergidir. Motorlu taşıtı olan her vatandaş bu vergiyi ödemesi gereklidir.

Naci Ağbal'dan çok önemli MTV açıklaması

Naci Ağbal: Yüzde 40 MTV artışı bu yıl otomobil alacaklar için uygulanmayacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2018’DEN İTİBAREN YÜZDE 40 ARTIYOR

Yeni yılda pasaport harçları ne kadar olacak?Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2017 yılı vergi artış oranları da belli oldu. 2017 yılında pasaport harçları için ne kadar ödeme yapacağız? İşte ayrıntılar…

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2017 yılı vergi artış oranları da belli oldu. Hürriyet Gazetesi’nden Aysel Alp, hazırladığı haberde vergi artış oranlarını baz alarak tahmini 2017 yılı vergi ve harç tutarlarına yer verdi. Buna göre 2017 yılında alınacak vergiler iyi ihtimalle yüzde 3.83; kötü ihtimalle yaklaşık yüzde 6 artacak.


Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi artışları, Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artış oranında yapılıyor. Eylül 2015 ile Eylül 2016 yılı ortalama 12 aylık ÜFE artışının yüzde 3.83 olmasıyla birlikte 1 Ocak 2017’de vergiler artacak.

Yeni engelli ehliyeti nasıl olacak?H sınıfı ehliyetler değişiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ''Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sürücü belgesi sınıfları yeniden belirlendi. Engellilerin engel gurubuna göre almış oldukları H sınıfı ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bir daha alınmayacak. Peki yeni engelli ehliyet prosedürü nasıl olacak?

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren engellilerin hastaneden alınacak rapora göre ehliyetlerinin H Sınıfı yerine A ve ya B sınıfı olarak verilecek.

Engellilerin engel gurubuna göre almış oldukları H sınıfı ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bir daha alınmayacak. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren engelliler hastaneden aldıkları sağlık kurulu raporuna göre trafik şube müdürlüğüne ve kursa müracaat edip A veya B sınıfı olarak ehliyetlerini alacaklar.

H Sınıfı Ehliyetler Değişiyor

Yeni kimlikler nerelerde kullanılabilir?Tek renk olacak yeni kimlikler 3 yıl içinde dağıtılacak...

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kırıkkale'den başlanacak. 3 yıl içinde yurt genelinde dağıtımının tamamlanması planlanan yeni kimlikler tek renk olacak. Böylelikle kimliklerdeki "cinsiyet ayrımı" ortadan kalkacak.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yeni kimlik kartlarının basılıp dağıtılmasına yönelik tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Nüfus hizmetleri kanununda hazırlanan değişikliklerin yasalaşmasından itibaren yeni kimliklerin dağıtılmasına Kırıkkale'den başlanacak. Yeni kimlikler 3 yıl içinde tüm vatandaşlara verilmiş olacak.

Yeni kimlikler hangi renk olacak?Nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kırıkkale'den başlanacak. 3 yıl içinde yurt genelinde dağıtımının tamamlanması planlanan yeni kimlikler tek renk olacak. Böylelikle kimliklerdeki "cinsiyet ayrımı" ortadan kalkacak.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kırıkkale'den başlanacak, tüm vatandaşlara 3 yıl içinde ulaştırılması planlanan yeni kimlik kartları 10 yıl geçerli olacak.

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kırıkkale'den başlanacak. 3 yıl içinde yurt genelinde dağıtımının tamamlanması planlanan yeni kimlikler tek renk olacak. Böylelikle kimliklerdeki "cinsiyet ayrımı" ortadan kalkacak.

Yeni Çipli Ehliyet için Online Randevu Nereden Alınır?Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü belgesi işlemleri ile ilgili online randevu sistemini hizmete sundu.

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemi hizmete açıldı.

Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yeni Sürücü Belgesi Online Randevu Almak için Tıklayınız

Yeni sürücü belgesi için nasıl başvurabilirim?Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu (http://surucurandevu.egm.gov.tr/) sisteminden başvuru yaparak herhangi bir trafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinin bulunması gerekmektedir. Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

Yeni sürücü belgesi randevu almak için tıklayınız

Yeni sürücü belgesi için nasıl bir fotoğraf gerekli?YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN NASIL BİR FOTOĞRAF İBRAZ ETMEM GEREKİR?

5X6 EBATINDA ARKA FON BEYAZ OLACAK ŞEKİLDE BİOMETRİK BİR VESİKALİK FOTOĞRAF İSTENMEKTEDİR.

SÜRÜCÜ BELGESİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sisteminin hizmete başladığını duyurdu.

Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "www.surucurandevu.egm.gov.tr" internet adresinden online randevu aldıktan sonra il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek.

Yeni sürücü belgesi başvuruları ne kadar sürmektedir?Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

EGM yeni ehliyetler için online randevu sitesi açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sürücü belgesi işlemlerini kolaylaştırmak için online randevu sisteminin hizmete başladığını duyurdu. Sistem surucurandevu.egm.gov.tr adresi üzerinden hizmet veriyor.

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sisteminin hizmete başladığını duyurdu.

Yeni sürücü belgemi nasıl teslim alırım?Herhangi bir trafik kuruluşuna yapacağınız müracaat sonrasında sürücü belgeniz düzenlenerek müracaatta beyan ettiğiniz adresinize gönderilecektir.

Ehliyet yenilemesi 'online' yapılacak

Yenilenmesi kararlaştırılan sürücü belgeleri için online randevu sistemi açıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 itibarıyla yenilenmesi kararlaştırılan sürücü belgeleri için online randevu sistemini devreye soktu.

Buna göre, sürücü belgesi sahipleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "surucurandevu.egm.gov.tr" adresinden randevu talebinde bulunacak, il ve ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini bu yolla yapacak.

5 YIL İÇİNDE DEĞİŞTİRİLECEK

Yeni sürücü belgemi teslim alırken ücret ödeyecek miyim?PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 itibarıyla yenilenmesi kararlaştırılan sürücü belgeleri için online randevu sistemini hizmete sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla yenilenmesi işlemlerine başlanan sürücü belgeleri için vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemini devreye soktu.

Yeni sürücü belgesi online randevu almak için tıklayınız

Buna göre, sürücü belgesi sahipleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "surucurandevu.egm.gov.tr" adresinden randevu talebinde bulunabilecek, il ve ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini bu yolla gerçekleştirebilecek.

Yeni sürücü belgemi kaybettiğimde ne yapmalıyım?Kaybettiğinizi bildirdiğiniz sürücü belgenizin başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini teminen herhangi bir İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube/Büro Müdürlüğüne/Amirliğine müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini (vakıf payı) ödemek suretiyle zayi ettiğiniz sürücü belgenizi yeniden çıkartmalısınız. Kayıp olan sürücü belgeniz için ayrıca kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir.

Yeni sürücü belgesi online randevu almak için tıklayınız

Yeni Ehliyetler İçin İstenecek Belgeler Nelerdir?

Yeni çipli ehliyet randevusu hakkında nereden bilgi alabilirim?Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sürücü belgesi işlemlerini kolaylaştırmak için online randevu sisteminin hizmete başladığını duyurdu. Sistem surucurandevu.egm.gov.tr adresi üzerinden hizmet veriyor.

BİLGİ ALMAK İÇİN

BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN BELGELER SEKMESİNİ TIKLAYABİLİR YA DA

0312 462 21 83

0312 462 21 84

NUMARALI HATLARIMIZI ARAYABİLİRSİNİZ

Yeni Cipli Ehliyet Randevu Almak için Tıklayınız

Sürücü Belgesi Randevusu için Gerekli Belgeler için Tıklayınız

Yeni sürücü belgesi hakkında sıkça sorulan sorularYeni sürücü belgesi almak için nereye başvuru yapılıyor,Yeni sürücü belgesi almak için hangi belgeler gerekiyor,Yeni sürücü belgesi almak için randevu talebi nasıl oluşturuluyor? İşte Yeni sürücü belgesi hakkında en çok merak ettiğiniz bilgiler ve detayları...

SORU: SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

CEVAP: Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu sisteminden başvuru yaparak herhangi bir tarafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinin ve cep telefonu numarasının bulunması gerekmektedir.

Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

SORU: FOTOGRAF (NASIL BİR FOTOĞRAF İBRAZ ETMEM GEREKİR)?

Sürücü belgesi randevu durumu sorgulamaSürücü Belgesi Randevu Durumu Sorgulamak için Tıklayınız

Yukarıda vermiş olduğumuz sürücü belgesi randevu durumu sorgulama sayfasına ulaşarak,talepte bulunmuş olduğunuz randevunuz hakkında bilgi alabilir,randevunuzu değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

EGM Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Sürücü Belgesi randevu EGM başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğünün başlattığı Online Sürücü Belgesi Randevu sistemi hayata geçti. Peki EGM sürücü belgesi randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

Kayıp kimlik kartı için 30 TL ödenecekKayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.TBMM Genel Kurulu'nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 4 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en az 3 yıl süreyle bulunan Türk vatandaşları, 6 bin avro yerine bin avro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak. Bu kişiler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını gösteren belgelerle birlikte konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak ve bin avroyu defaten ödeyecek.

Nüfus cüzdanları çipli kimlik kartı oluyor3 yıl içerisinde tüm ülke genelinde dağıtılacak 1 GB'lik hafızası olan çipin de yer alacağı kimlik kartlarının vatandaşa maliyeti 18 lira olacak.
Türkiye, 1976 yılından bu yana kullandığı pembe ve mavi nüfus cüzdanlarına veda ediyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün TÜBİTAK'a hazırlattığı "Akıllı Kimlik Kartı" olarak da isimlendirilen yeni kimlik kartları, kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında tasarlandı. Üzerinde 1 GB'ye kadar veri depolanabilecek olan yeni kimlik kartlarında banka hesap numaraları, ehliyet, maaş ve sağlık bilgilerinin olduğu şifreli bir çip de yer alacak.

EGM Ehliyet İşlemleri İçin Online Randevu Sistemi Başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Sürücü Belgesi Işlemleri Ile Ilgili Online Randevu Sistemini Hizmete Sundu.Ehliyet Değiştirmek İçin Randevu Almak Gerekecek. Randevu Almak İçin Tıklayınız


1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla eski ehliyetlerin yerini yenileri alacak ve artık bir çok ülkede geçerli olacak. Ayrıca yurt dışına çıkarken ödenmesi gereken ücretler ve işlemlere gerek kalmadı. 15 TL karşılığında yeni ehliyetlerinizi EGM online randevu sistemiyle alabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebileceği duyurulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemini devreye soktu.

Ehliyet için sağlık raporu verecek kuruluşlar hangileri?Ehliyet için sağlık raporunu, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri ile aile sağlığı merkezleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşları (özel hastane, özel tıp merkezi, özel poliklinik ve muayenehaneler) verebilir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 97577848/476.01

Konu : Sürücü Sağlık Raporu

Kod Tablosu- Beyan Formu

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken hazırlanan "Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik" 26/09/2006 tarih ve 26301 sayılı

Yeni çipli kimlik kartı ücreti ne kadar?TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek yasa tasarısına göre nüfus cüzdanları için ödenecek ücretler belirlendi. İşte yeni kimlikler için ödenecek ücretler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 21 maddelik 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' görüşülecek.

NÜFUS CÜZDANI İBARESİ KİMLİK KARTI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Adıyaman'da cipli ehliyet dönemi başladıAdıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem HASAN Patat, çipli ehliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cipli ehliyetlerle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, “Ülkemizin kabul ettiği karayolu konvansiyonu il bu konvansiyonu tamamlayıcı Avrupa anlaşması hükümleri kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı olan Karayolları Trafik Yönetmenliği’nde yapılan değişiklikte sürücü belgeleri sınıfları, geçerlilik sureleri, aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları yeniden belirlenmiş ve yeni sürücü belgelerinin 01.01.2016 tarihinden itibaren öngörülmesi uygun görülmüştür. 01.01.2016 yılı itibariyle tüm Türkiye genelinde tüm sürücü belgelerinin dönüştürme işlemi yapılacaktır.

Yeni tip ehliyetler uluslararası sürücü belgesi niteliğindeİstanbul'da randevu alamayan pek çok kişi ehliyet değişimi için randevu sisteminden Edirne'yi seçti.

Yeni tip ehliyete başvuru için Edirne'ye çevre illerin yanı sıra İstanbul'dan da başvuruların olduğu öğrenildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değişikliğe bağlı olarak ehliyetlerin değişimi için randevulu sistemle başvuruların kabulüne başlandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 günde 500'e yakın sürücü, eski tip ehliyetini değiştirmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğüne başvurdu. Başvuruların büyük bir kısmının yaşadıkları kentte randevu yoğunluğu nedeniyle İstanbul'dan yapıldığı öğrenildi.

Edirne'den başvuruların çoğunluğu ise Yunanistan'ı sık ziyaret eden sürücülerden oluştu.

Sürücü belgesinin değiştirilmesinde banka dekontu şartManisa’nın Salihli ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, yurtdışında da geçerli olacak yeni ehliyet döneminin başladığını söyledi. Çipli ehliyetlerin 31 Aralık 2020’ye kadar değiştirilebileceğini kaydeden Taşçı yeni ehliyetlerle Türk sürücülerinin 84 ülkede araç kullanabileceğini belirtti.

Çipli ehliyet başvurularının Salihli’de başladığını ifade eden Taşcı, mevcut sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirileceğini söyledi. Taşcı, yeni tip sürücü belgeleri ile vatandaşların uluslar arası sürücü belgesi almaksızın 84 ülkede araç kullanabileceğini vurguladı.

BANKA DEKONTU OLMADAN İŞLEM YAPILMAYACAK

Soyağacını öğrenmek istiyorum!Dedektifler, nüfus kayıtları ve Osmanlı arşivlerinin yanı sıra DNA analizlerinden de yararlanarak, başvuran kişilerin soyağacını ortaya çıkarıyor.

Aile kökenlerini öğrenmek isteyen vatandaşların talebi, soyağacı dedektifliğini sektör haline getirdi. Türkiye'de 2014 yılında 45 kişi ya da şirket, "soyağacı" araştırması hizmeti vermek suretiyle 7 milyon TL gelir elde etti. Dedektifler, nüfus kayıtları ve Osmanlı arşivlerinin yanı sıra DNA analizlerinden de yararlanarak, başvuran kişilerin soyağacını ortaya çıkarıyor.

Yeni cipli kimlikler hakkında bilinmesi gereken her şeyMeclis Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeler yasalaştığında nüfus cüzdanları kısmen pasaport yerine de geçecek çipli kimlik kartlarıyla değişecek. Kadın ve erkeğe farklı renkte kimlik uygulaması kalkarken 10 yıl geçerli yeni kartların bedeli yıl sonuna kadar 8 lira olacak.

1976'dan bu yana 40 yıldır taşıdığımız nüfus cüzdanları tarih olurken, yerine "akıllı" kimlik kartları geldi. Avrupa Birliği'ne (AB) uyum ve vizesiz AB için (Shengen üye ülkeleri dahil) kritik öneme sahip bir dizi düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 10 yıl süreyle geçerli olacak kısken pasaport yerine de geçecek kredi kartı boyutunda olacak bu kartlarda kadın ve erkeklere farklı renkli kimlik uygulaması da tarihe karışırken, nüfus cüzdanlarıyla ilgili en önemli tartışmalardan biri olan din bilgisi ise isteğe bağlı olarak kartın çipinde yer alacak.

Yeni ehliyet direksiyon sınavı sistemi nasıl olacak?Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) getirilen yeni düzenlemeye göre, yeni yılda ilk kez ehliyet alacakların gireceği direksiyon sınavlarında, kullandıkları aracın teknik özelliklerini yeteri kadar bilmeyen sürücü adayları başarısız sayılacak.

Sürücü adaylarının sınava eklenen ilk 5 dakikalık sürede, aracın kaputunu açarak motor yağının, soğutma suyunun, ayrıca bagajdaki stepne ve krikonun yerini göstermesi, hatta lastiklerin havasına bakması zorunlu olacak.Sınav sırasında adaylardan ani fren yapmaları istenecek; yeni dönemde de adayların en çok zorlandığı geri geri iki duba arasına park etme kuralı da aynen geçerli olacak. Orta Anadolu Sürücü Kursları ve

Yeni çipli kimlik kartları hangi özelliklere sahiptir?Nüfus cüzdanlarını yeni çipli kartlarla 31 Aralık 2016’ya kadar değiştirenlerden 8 lira alınacak. Yeni kimlikler pasaport yerine de kullanılacak.

Meclis’ten geçen yeni yasaya göre, nüfüs cüzdanları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla değiştirilecek. Üzerindeki çip içerisinde parmak izi dahil biyometrik veri barındıracak kimlik kartlarını 31 Aralık 2016’ya kadar değiştirenlerden 8 lira alınacak.

1 GB veri depolayabilecek

Yeni ehliyet yasası beraberinde neler getiriyor?İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak`tan itibaren değiştirilmeye başlandı. Ehliyetini değiştirmek isteyenler nasıl başvuru yapacak? Yeni ehliyetler için neler yapmak gerekiyor? Yeni yasa beraberinde neler getiriyor? İşte sırasıyla bilmedikleriniz ve yapmanız gerekenler...

EGM sürücü belgesi işlemleri online ra​ndevu sistemi için tıklayınız

Yeni nesil ehliyetler, Yunanistan`ın da aralarında olduğu 84 ülkede geçerli olacak. Özellikle yurtdışına çıkanlar için ciddi avantaj sağlayacak. Buna göre özel araçlarıyla Yunanistan'a gidecek olanların 415 liraya 'uluslararası sürücü belgesi' alma zorunluluğu da ortadan kalmış oldu.

Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.